garaż podziemny

https://supark.pl

Szkice garaży stanowią problemowe zadanie dla projektodawców. Mamy prawo zawrzeć miejsce garażowe w bryle kluczowej budynku lub pod ziemią - znacznie więcej na garaz wysuwany z ziemi . Taki sposób jest szczególnie przydatny w czasie posiadania działki niedużych rozmiarów. Garaż może także przylegać do obiektu mieszkalnego. Nie ogranicza on tym samym powierzchni bytowej budynku. Z takich inicjatyw korzystają posiadacze rozległych gruntów oraz osoby, jakie przewidują niezbędność zabezpieczenia kilku punktów parkingowych.

https://supark.pl