kurs Python

https://www.langolian.pl/kurs-python

Szkolenia Python proponowane w Langolian
Kursy Python realizowane w Langolian są wystosowane dla osób zainteresowanych, które chcą podwyższać swoje kompetencje albo nauczyć wszystkiego od podstaw. Najczęściej na kurs Python decydują się informatycy, osoby ze świata nauki i statystycy. W trakcie kursu niemały nacisk położony jest na nauczenie się składni, wykorzystanie najważniejszych bibliotek, jak i na dobór praktycznych funkcji. Zajęcia uzupełnione są praktycznymi ćwiczeniami. Mogą odbywać się w filii Langolian albo w firmie zleceniodawcy.

https://www.langolian.pl/kurs-python