Forma pomocy, z jakiej można korzystać w gabinecie psychologa Łukasza Błaszczaka

https://www.psychoterapeutapoznan.art

Forma wsparcia, z której można skorzystać w gabinecie psychologa Łukasza Błaszczaka to psychoterapia metodą ISTDP. Przede wszystkim psycholog poznan skupia się nad tym, żeby wśród pacjentów rozbudzać chęć do zrozumienia własnych odczuć. Duży nacisk Łukasz Błaszczak położył na indywidualne ukierunkowanie do każdego z pacjentów, oddziałując z stuprocentowym poziomem zaangażowania. Specjalista proponuje psychoterapię indywidualną i poradnictwo psychologiczne.

+Artykuł Sponsorowany+

https://www.psychoterapeutapoznan.art